Středa 18-07-2018
Sibenik
Jasno, slunečno
21/30
Česky

Víte, že

  • Faust Vrančič, Dražen Petrovič, Ivo Brešan, Goran Višnjič, Maksim Mrvica, Arsen Dedič, Vice Vukov, Mišo Kovač... pocházejí ze Šibeniku

Faust Vrančič, autor proslulého díla Machinae novae (Nové stroje) a vynálezce padáku, je rodákem ze Šibeniku. Vynálezce populární lampy Maglite Ante Maglica se narodil na šibenickém ostrově Zlarinu. V Šibeniku se narodil jeden z největších světových basketbalistů Dražen Petrovič, basketbalový Mozart, který hrál jak za svůj klub Šibenka, tak také v Ciboni Záhřeb, v Realu Madrid a v americké NBA. Spisovatel Ivo Brešan a filmový režisér Vinko Brešan také pocházejí ze Šibeniku. V Šibeniku se narodil také televizní a filmový herec Goran Višnjič, stejně jako v současnosti jeden z nejlepších a nejpopulárnějších světových mladých pianistů Maksim Mrvica. Rodákem ze Šibeniku je i jeden z největších světových hráčů vodního póla Perica Bukič. Původem ze Šibeniku jsou v neposlední řadě také Arsen Dedič, Vice Vukov a Mišo Kovač, velikáni chorvatské hudebně-zábavní scény.

  • obyvatelé ostrova Zlarin se začali zabývat výlovem a zpracováním korálů už v 15. století, ale k opravdovému rozkvětu tohoto řemesla došlo až v 19. století

Dnes existuje na Zlarinu jen jedna malá dílna na zpracování korálů, takže této kdysi důležité činnosti obyvatel ostrova hrozí úplný zánik. Archeologické nálezy z ostrova Zlarin svědčí o tom, že ostrov byl osídlen již v mladší době kamenné a v období římské nadvlády. V dobách benátské nadvlády byl Zlarin jedním z kontrolních a signálních bodů a místem se speciální vojensko-námořní posádkou, která měla za úkol chránit šibenické pobřežní vody před útoky Turků, pirátů a Uskoků. Od roku 1826 se Zlarin stal centrem okresu, který zahrnoval i obce na ostrovech Prvič, Krapanj, Kaprije a Žirje. Obyvatelům Zlarinu se podařilo v roce 1887 zavést národní jazyk do místních úřadů jako oficiální jazyk. O deset let později správu ostrova převzala Národní strana.

  • existuje několik výkladů o původu názvu Šibenik, ale zatím žádný výklad nebyl akceptován jako přesný a jistý

Šibenický humanista a spisovatel Juraj Šižgorič (1420-1509) ve své knize o poloze Šibeniku uvádí, že jméno města souvisí s tím, že bylo obklopeno pruty (prut = šiba). Jméno Šibenik se dále dává do souvislosti s lesem, vzhledem k existenci toponymu sibin (Sibinicum), které je odvozeno od pozdně-latinského nebo raně-římského tvaru silvona, silvonae nebo silvone. Název sibin označoval úzký mikroregion Šibeniku, kopec, na kterém stála pevnost sv. Anny, a jeho okolí. Historik Petar Kaer (1848-1919) předpokládal, že Šibenik dostal své jméno podle staré šlechtické rodiny Šubič, zatímco jiní vědci poukazují na pre-indoevropský kořen sib-sip, který znamená "téci" nebo "kapat", což by mohlo připomínat četné prameny vody ve skalnatém Šibeniku.

  • Žirje je nejvzdálenější obydlený ostrov, ležící 20,4km jihozápadně od Šibeniku, na kterém žije přibližně 150 obyvatel

Severně od ostrova Žirje leží ostrovy Kakan a Kaprije, kdežto severozápadně se rozkládá Národní park Kornati. Celková plocha ostrova Žirje činí 15.060 kilometrů čtverečních. Délka ostrova je 12 kilometrů, šířka 2600 metrů, délka pobřežní čáry je 39.200 metrů. Na ostrově se nachází stejnojmenná obec Žirje, kromě toho jsou obydleny zátoky Muna, Koromašna a Stupica. Nejvyšším bodem ostrova je vrch Kapič, jehož výška je 131 metrů. Ostrov byl osídlen ve starší době železné. Žirje ovládli římané i Byzanc, ale v 9. století se ostrov stává sídlem chorvatských panovníků. Trvale osídlená osada na ostrově existovala dávno před rokem 1298, kdy se datuje první zmínka. Největší a nejhezčí zátoka na ostrově je Velika stupica, nad kterou se tyčí pevnost Gradina, postavená v 6. století byzantským carem Justinianem. Ve vnitrozemí ostrova se po celé jeho délce rozprostírají úrodná pole. Ostrov je z větší části pokryt hustým borovým lesem a všechna obydlená místa, vyhlídky a zátoky jsou propojeny hustou sítí cest vhodných pro milovníky cyklistiky. Jachtaři navštěvují nejčastěji zátoku Mikavica na severozápadě a zátoku Tratinska na jihozápadě ostrova.

  • na ostrově Prvič, v kostele Panny Marie (Gospe od Milosti) z 15. století, v části Prvič Luka, byl pochován na vlastní přání velký chorvatský učenec Faust Vrančič (1551-1594)

Faust Vrančič, autor slavného díla Machinae novae (Nové stroje), byl jedním z největších evropských myslitelů, polyhistor, filozof, vynálezce a lexikograf. Vydal první slovník chorvatského jazyka a zkonstruoval první použitelný padák. Jeho kniha Nové stroje byla vytištěna v Benátkách v roce 1595, druhé vydání vyšlo v Benátkách v roce 1605. Originál jak prvního, tak i druhého vydání této knihy je dnes dostupný jen vzácně, lze ho najít jen ve velkých knihovnách. Muzeum města Šibeniku vlastní jeden výtisk, zatímco Národní a Univerzitní knihovna v Záhřebu má po jednom výtisku od každého vydání. První přetisk originálu této cenné knihy v Chorvatsku pořídily společně Městská knihovna Juraje Šižgoriče v Šibeniku a "Novi liber" v Záhřebu v roce 1993 (předchozí reedice byly publikovány v roce 1965 v Mnichově, v roce 1968 v Miláně a v roce 1985 v Budapešti).

  • v Tribunji bylo založeno sdružení na záchranu oslů 'Hrvatski tovar' (Chorvatský osel), jehož cílem je ochrana tohoto ušlechtilého zvířete před vyhynutím

Ačkoliv je Tribunj především rybářská obec, která se dnes orientuje na cestovní ruch, v posledních letech se obec stala známou díky ochraně oslů. Pro tato ušlechtilá zvířata, která v lidských dějinách sehrála nejednu důležitou úlohu, byla na tribunjském ostrůvku Lukovnjak vytvořena přírodní rezervace, o kterou se stará sdružení "Hrvatski tovar". O prospěšnosti oslů může vyprávět každá dalmatská chalupa, vinice i olivový háj, kamenná zídka i krasové údolí. Bez pomoci oslů se neobešla ani velká stavební díla v dalmatských městech. Právě proto se lidé v Tribunji jako první rozhodli odvděčit se tomuto zvířeti, bez jehož přispění by nebylo ani dnešní Tribunje. Obec je vzdálena od Šibeniku 14km a od Vodic pouhé 2 kilometry. Vždy první víkend v srpnu se zde koná známá slavnost věnovaná oslům, jejímž vyvrcholením je závod oslů, kterému přihlíží až deset tisíc lidí.

  • v Šibeniku bylo 9. května 1945 založeno profesionální Národní divadlo, které existovalo až do roku 1964, kdy byl soubor rozpuštěn

První soubor dali dohromady členové partyzánské Divadelní skupiny, která přišla do Šibeniku 4. listopadu 1944, a první představení se konalo 18. ledna 1945 v budově jejího divadla. Byla to komedie N.V. Gogola "Ženitba" v režii Emila Kutijara. Již 21. května 1945 měl první premiéru profesionální soubor. Představil se dramatem I. Brnčiče "Mezi čtyřmi stěnami", které uvedl na scénu Andre Marjanovič. V Národním divadle byl 23. března 1946 založen 26-členný orchestr a už 21. dubna 1946 se hrála první opereta, byla to "Mamzelle Nitouche" od F. Hervé. V operetách často vystupoval také šibenický smíšený pěvecký sbor Kolo. Opereta se v Šibeniku hrála až do roku 1957.

  • Chorvatsko nemá ani jeden horský vrchol nad 2000 metrů a že nejvyšší hora (Dinara, 1831m) se nachází na území Šibenicko-kninského kraje

Podél moře se táhnou nejvyšší a nejhezčí chorvatské hory: Učka a Čičarija na Istrii, Obruč a Snježnik v Chorvatském přímoří, dále Biokovo, Kozjak, Svilaja, Promina, Mosor v Dalmácii a osobitou krásou a mohutností se vyznačuje Velebit. Vzhledem k tomu, že jsou chorvatské hory snadno dostupné a že v nich najdeme mnoho atraktivních cílů, možnosti jejich návštěv jsou neomezené. Ti, kdo mají zájem zdolat nejvyšší chorvatskou horu Dináru, mohou navštívit nedávno zrekonstruovanou horskou chatu Brezovac. Její kapacita je 40 lůžek. Odsud lze vystoupit na vrchol Dináry za tři hodiny. Do obce Brezovac jezdí autobus z Kninu a obce Guga k tzv. "Grobu" (velké parkoviště), odkud pohodlnou chůzí dojdete za 80 minut k horské chatě. Na tomto parkovišti se doporučuje odstavit i osobní automobily, neboť až k horské chatě se lze dostat pouze terénními vozidly.

  • pravdivé prezentace ubytování v soukromí a kontakt bez zprostředkovatele - to jsou hlavní důvody, proč se Info Adriatic těší mezi turisty takové oblibě

Kromě toho, že se specializuje na tuto část Jadranu, Info Adriatic každou ubytovací kapacitu navštíví, vyfotografuje, popíše a odhadne vzdálenosti. Mnohé jiné portály bez ověření zveřejňují údaje, které jim pronajímatelé poskytnou. Nezajímá je, zda jsou informace pravdivé (a většinou nejsou!), ani se nestarají o spokojenost hosta. Pro ně je nejdůležitější, že inzerent zaplatí za inzerát. Naštěstí je stále méně naivních turistů, kteří věří portálům, jejichž majitel se nikdy nevydal do "terénu", a navíc se "specializuje" na celé Chorvatsko. Navíc, mnohé portály, ačkoli uvádějí, že jde o přímý kontakt, jsou zprostředkovatelem mezi hostem a pronajímatelem. Samozřejmě za provizi. Info Adriatic garantuje přímý kontakt bez zprostředkovatele. Denně více než tisíc návštěvníků, zajímajících se o pobytová místa v této části Jadranu, to je nejlepší měřítko popularity, kterou Info Adriatic mezi turisty má.
English Hrvatski Italiano Deutsch Česky